1d2 6f 114 3b 1fd0 5b94
当前位置: 六合开奖结果网>水泥>正文

2日全国主要城市袋装水泥六合开奖结果汇总

分享到:
×
请输入用户名
元/吨 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 北京 天津 石家庄 太原 呼和浩特 沈阳 哈尔滨 长春 西安 乌鲁木齐 南宁 广州 郑州 长沙 武汉 重庆 成都 昆明 贵阳 均价
P.C32.5R - - - - -
涨跌 - ** - - - ** ** ** ** ** ** - ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
品牌 海螺 南方 海螺 山水 海螺 海螺 万年青 盾石 盾石 金隅 同利 乌兰 山水工源 小岭 盾石 盾石 天山 台泥 华润 天瑞 南方 堡垒 盾石 拉法基 红狮 海螺 -
P.O42.5 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
涨跌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
品牌 海螺 南方 海螺 山水 海螺 海螺 万年青 盾石 盾石 金隅 同利 乌兰 山水工源 小岭 盾石 盾石 天山 台泥 华润 天瑞 南方 堡垒 盾石 拉法基 红狮 海螺 -

全国25个主要城市六合开奖结果。

P.C32.5R袋装水泥平均六合开奖结果为412.38元/吨,较上个交易日下跌1元/吨

P.O42.5袋装水泥平均六合开奖结果为467.69元/吨,较上个交易日下跌1.15元/吨。

(100njz.com建材事业部编辑,如需转载请注明出处)

责任编辑:王立俊 021-26094514


2b80 1f 2a5 1f a1 46e 16a 16
0