1d2 6f 114 2e 2855 a2f3
当前位置: 小鱼儿主页网>混凝土>正文

4日全国主要城市混凝土小鱼儿心水论坛汇总

分享到:
×
请输入用户名
元/立方米 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 天津 石家庄 太原 呼和浩特 沈阳 哈尔滨 长春 西安 乌鲁木齐 南宁 广州 郑州 长沙 武汉 重庆 成都 昆明 北京 贵阳 兰州 银川 青岛 苏州 东莞 温州 赣州 海口 均价
C20
涨跌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
厂家 建工 华威 中联 华森 江淮 泰宇 亚力 金隅 众诚 鸿峰 冀东 龙运 广利 圣安 中建 联众 福基 达程 市政 牛力 中建 欣材 华西 建工 金隅 建工 华建 赛马科进 中联 禾海 亨达 万固 永固高新 鑫海 -
C30 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
涨跌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
厂家 建工 华威 中联 华森 江淮 泰宇 亚力 金隅 众诚 鸿峰 冀东 龙运 广利 圣安 中建 联众 福基 达程 市政 牛力 中建 欣材 华西 建工 金隅 建工 华建 赛马科进 中联 禾海 亨达 万固 永固高新 鑫海 -
C40 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
涨跌 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
厂家 建工 华威 中联 华森 江淮 泰宇 亚力 金隅 众诚 鸿峰 冀东 龙运 广利 圣安 中建 联众 福基 达程 市政 牛力 中建 欣材 华西 建工 金隅 建工 华建 赛马科进 中联 禾海 亨达 万固 永固高新 鑫海 -

以上小鱼儿心水论坛均为含税、含运费、现金采购小鱼儿心水论坛

混凝土C20平均小鱼儿心水论坛370.59元/立方米,混凝土平均价较上一交易日持平;

混凝土C30平均小鱼儿心水论坛395元/立方米,混凝土平均价较上一交易日持平;

混凝土C40平均小鱼儿心水论坛428.24元/立方米,混凝土平均价较上一交易日持平。

(小鱼儿主页网编辑www.100njz.com,如需转载,请注明出处)

资讯监督:江元林  021-26094532


2b80 1f 2a5 1f a1 471 16a 16
0