1d2 6f 114 37 1fd0 11b86
当前位置: 小鱼儿主页网>混凝土>银川混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

10日银川地区混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

分享到:
×
请输入用户名

不是网站会员?请立即注册

品名
请筛选
  强度等级
  请筛选
   厂家/品牌
   请筛选
    小鱼儿心水论坛(元/立方) 涨跌 备注
    当前筛选
    混凝土 C15 天地龙 ****
    混凝土 C15 赛马科进 ****
    混凝土 C15 华盛 ****
    混凝土 C15 华洋 ****
    混凝土 C15 华巍 ****
    混凝土 C15 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C15 建成 **** ****
    混凝土 C20 天地龙 **** ****
    混凝土 C20 赛马科进 **** ****
    混凝土 C20 华盛 **** ****
    混凝土 C20 华洋 **** ****
    混凝土 C20 华巍 **** ****
    混凝土 C20 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C20 建成 **** ****
    混凝土 C25 天地龙 **** ****
    混凝土 C25 赛马科进 **** ****
    混凝土 C25 华盛 **** ****
    混凝土 C25 华洋 **** ****
    混凝土 C25 华巍 **** ****
    混凝土 C25 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C25 建成 **** ****
    混凝土 C30 天地龙 **** ****
    混凝土 C30 赛马科进 **** ****
    混凝土 C30 华盛 **** ****
    混凝土 C30 华洋 **** ****
    混凝土 C30 华巍 **** ****
    混凝土 C30 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C30 建成 **** ****
    混凝土 C35 天地龙 **** ****
    混凝土 C35 赛马科进 **** ****
    混凝土 C35 华盛 **** ****
    混凝土 C35 华洋 **** ****
    混凝土 C35 华巍 **** ****
    混凝土 C35 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C35 建成 **** ****
    混凝土 C40 天地龙 **** ****
    混凝土 C40 赛马科进 **** ****
    混凝土 C40 华盛 **** ****
    混凝土 C40 华洋 **** ****
    混凝土 C40 华巍 **** ****
    混凝土 C40 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C40 建成 **** ****
    混凝土 C45 天地龙 **** ****
    混凝土 C45 赛马科进 **** ****
    混凝土 C45 华盛 **** ****
    混凝土 C45 华洋 **** ****
    混凝土 C45 华巍 **** ****
    混凝土 C45 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C45 建成 **** ****
    混凝土 C50 天地龙 **** ****
    混凝土 C50 赛马科进 **** ****
    混凝土 C50 华盛 **** ****
    混凝土 C50 华洋 **** ****
    混凝土 C50 华巍 **** ****
    混凝土 C50 锦泰鸿业 **** ****
    混凝土 C50 建成 **** ****

    1、以上列表小鱼儿心水论坛为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方; 2、以上列表小鱼儿心水论坛不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商; 3、以上列表小鱼儿心水论坛为行业基本小鱼儿心水论坛(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商; 4、以上表单中的数据来源皆被小鱼儿主页网认为可靠,但小鱼儿主页网不对其完整性或准确性作任何保证;小鱼儿主页网对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

    资讯采集:陈展鹏 021-26093019
    资讯监督:宋丹丹 021-26093901

    2b7d 1f 2a5 1f a1 fe 16b 14
    0