1d2 6f 114 37 2833 1612a
当前位置: 小鱼儿主页网>混凝土>咸阳混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

10日咸阳地区混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

分享到:
×
请输入用户名

不是网站会员?请立即注册

品名
请筛选
  强度等级
  请筛选
   厂家/品牌
   请筛选
    小鱼儿心水论坛(元/立方) 涨跌 备注
    当前筛选
    混凝土 C15 秦雍 ****
    混凝土 C15 鼎诚 ****
    混凝土 C15 天宇 ****
    混凝土 C15 联兴 ****
    混凝土 C15 天玺 ****
    混凝土 C20 秦雍 **** ****
    混凝土 C20 鼎诚 **** ****
    混凝土 C20 天宇 **** ****
    混凝土 C20 联兴 **** ****
    混凝土 C20 天玺 **** ****
    混凝土 C25 秦雍 **** ****
    混凝土 C25 鼎诚 **** ****
    混凝土 C25 天宇 **** ****
    混凝土 C25 联兴 **** ****
    混凝土 C25 天玺 **** ****
    混凝土 C30 秦雍 **** ****
    混凝土 C30 鼎诚 **** ****
    混凝土 C30 天宇 **** ****
    混凝土 C30 联兴 **** ****
    混凝土 C30 天玺 **** ****
    混凝土 C35 秦雍 **** ****
    混凝土 C35 鼎诚 **** ****
    混凝土 C35 天宇 **** ****
    混凝土 C35 联兴 **** ****
    混凝土 C35 天玺 **** ****
    混凝土 C40 秦雍 **** ****
    混凝土 C40 鼎诚 **** ****
    混凝土 C40 天宇 **** ****
    混凝土 C40 联兴 **** ****
    混凝土 C40 天玺 **** ****
    混凝土 C45 秦雍 **** ****
    混凝土 C45 鼎诚 **** ****
    混凝土 C45 天宇 **** ****
    混凝土 C45 联兴 **** ****
    混凝土 C45 天玺 **** ****
    混凝土 C50 秦雍 **** ****
    混凝土 C50 鼎诚 **** ****
    混凝土 C50 天宇 **** ****
    混凝土 C50 联兴 **** ****
    混凝土 C50 天玺 **** ****

    1、以上列表小鱼儿心水论坛为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方; 2、以上列表小鱼儿心水论坛不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商; 3、以上列表小鱼儿心水论坛为行业基本小鱼儿心水论坛(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商; 4、以上表单中的数据来源皆被小鱼儿主页网认为可靠,但小鱼儿主页网不对其完整性或准确性作任何保证;小鱼儿主页网对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

    资讯采集:陈展鹏 021-26093019
    资讯监督:宋丹丹 021-26093901

    2b7d 1f 2a5 1f a1 fe 16b 14
    0