1d2 6f 114 37 1fd0 16127
当前位置: 六合开奖结果网>混凝土>渭南混凝土六合开奖结果香港六合彩特码

13日渭南地区混凝土六合开奖结果香港六合彩特码

分享到:
×
请输入用户名

不是网站会员?请立即注册

品名
请筛选
  强度等级
  请筛选
   厂家/品牌
   请筛选
    六合开奖结果(元/立方) 涨跌 备注
    当前筛选
    混凝土 C15 聚凝 ****
    混凝土 C15 汇通 ****
    混凝土 C15 泓业 ****
    混凝土 C15 同立 ****
    混凝土 C15 华通 ****
    混凝土 C20 聚凝 **** ****
    混凝土 C20 汇通 **** ****
    混凝土 C20 泓业 **** ****
    混凝土 C20 同立 **** ****
    混凝土 C20 华通 **** ****
    混凝土 C25 聚凝 **** ****
    混凝土 C25 汇通 **** ****
    混凝土 C25 泓业 **** ****
    混凝土 C25 同立 **** ****
    混凝土 C25 华通 **** ****
    混凝土 C30 聚凝 **** ****
    混凝土 C30 汇通 **** ****
    混凝土 C30 泓业 **** ****
    混凝土 C30 同立 **** ****
    混凝土 C30 华通 **** ****
    混凝土 C35 聚凝 **** ****
    混凝土 C35 汇通 **** ****
    混凝土 C35 泓业 **** ****
    混凝土 C35 同立 **** ****
    混凝土 C35 华通 **** ****
    混凝土 C40 聚凝 **** ****
    混凝土 C40 汇通 **** ****
    混凝土 C40 泓业 **** ****
    混凝土 C40 同立 **** ****
    混凝土 C40 华通 **** ****
    混凝土 C45 聚凝 **** ****
    混凝土 C45 汇通 **** ****
    混凝土 C45 泓业 **** ****
    混凝土 C45 同立 **** ****
    混凝土 C45 华通 **** ****
    混凝土 C50 聚凝 **** ****
    混凝土 C50 汇通 **** ****
    混凝土 C50 泓业 **** ****
    混凝土 C50 同立 **** ****
    混凝土 C50 华通 **** ****

    1、以上列表六合开奖结果为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方; 2、以上列表六合开奖结果不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商; 3、以上列表六合开奖结果为行业基本六合开奖结果(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商; 4、以上表单中的数据来源皆被六合开奖结果网认为可靠,但六合开奖结果网不对其完整性或准确性作任何保证;六合开奖结果网对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

    资讯采集:陈展鹏 021-26093019
    资讯监督:宋丹丹 021-26093901

    2b80 1f 2a5 1f a1 fe 16b 14
    0