1d2 6f 114 37 1fd0 11b70
当前位置: 小鱼儿主页网>混凝土>郑州混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

29日郑州地区混凝土小鱼儿心水论坛小鱼儿心水主论坛

分享到:
×
请输入用户名
品名
请筛选
  强度等级
  请筛选
   厂家/品牌
   请筛选
    小鱼儿心水论坛(元/立方) 涨跌 备注
    当前筛选
    混凝土 C15 敬业 ****
    混凝土 C15 经纬 ****
    混凝土 C15 金峰 ****
    混凝土 C15 神力 ****
    混凝土 C15 中天 ****
    混凝土 C15 海莱 **** ****
    混凝土 C15 天基 **** ****
    混凝土 C15 国基 **** ****
    混凝土 C15 华信 **** ****
    混凝土 C15 市政 **** ****
    混凝土 C20 敬业 **** ****
    混凝土 C20 经纬 **** ****
    混凝土 C20 金峰 **** ****
    混凝土 C20 神力 **** ****
    混凝土 C20 中天 **** ****
    混凝土 C20 海莱 **** ****
    混凝土 C20 天基 **** ****
    混凝土 C20 国基 **** ****
    混凝土 C20 华信 **** ****
    混凝土 C20 市政 **** ****
    混凝土 C25 敬业 **** ****
    混凝土 C25 经纬 **** ****
    混凝土 C25 金峰 **** ****
    混凝土 C25 神力 **** ****
    混凝土 C25 中天 **** ****
    混凝土 C25 海莱 **** ****
    混凝土 C25 天基 **** ****
    混凝土 C25 国基 **** ****
    混凝土 C25 华信 **** ****
    混凝土 C25 市政 **** ****
    混凝土 C30 敬业 **** ****
    混凝土 C30 经纬 **** ****
    混凝土 C30 金峰 **** ****
    混凝土 C30 神力 **** ****
    混凝土 C30 中天 **** ****
    混凝土 C30 海莱 **** ****
    混凝土 C30 天基 **** ****
    混凝土 C30 国基 **** ****
    混凝土 C30 华信 **** ****
    混凝土 C30 市政 **** ****
    混凝土 C35 敬业 **** ****
    混凝土 C35 经纬 **** ****
    混凝土 C35 金峰 **** ****
    混凝土 C35 神力 **** ****
    混凝土 C35 中天 **** ****
    混凝土 C35 海莱 **** ****
    混凝土 C35 天基 **** ****
    混凝土 C35 国基 **** ****
    混凝土 C35 华信 **** ****
    混凝土 C35 市政 **** ****
    混凝土 C40 敬业 **** ****
    混凝土 C40 经纬 **** ****
    混凝土 C40 金峰 **** ****
    混凝土 C40 神力 **** ****
    混凝土 C40 中天 **** ****
    混凝土 C40 海莱 **** ****
    混凝土 C40 天基 **** ****
    混凝土 C40 国基 **** ****
    混凝土 C40 华信 **** ****
    混凝土 C40 市政 **** ****
    混凝土 C45 敬业 **** ****
    混凝土 C45 经纬 **** ****
    混凝土 C45 金峰 **** ****
    混凝土 C45 神力 **** ****
    混凝土 C45 中天 **** ****
    混凝土 C45 海莱 **** ****
    混凝土 C45 天基 **** ****
    混凝土 C45 国基 **** ****
    混凝土 C45 华信 **** ****
    混凝土 C45 市政 **** ****
    混凝土 C50 敬业 **** ****
    混凝土 C50 经纬 **** ****
    混凝土 C50 金峰 **** ****
    混凝土 C50 神力 **** ****
    混凝土 C50 中天 **** ****
    混凝土 C50 海莱 **** ****
    混凝土 C50 天基 **** ****
    混凝土 C50 国基 **** ****
    混凝土 C50 华信 **** ****
    混凝土 C50 市政 **** ****

    1、以上列表小鱼儿心水论坛为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方; 2、以上列表小鱼儿心水论坛不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商; 3、以上列表小鱼儿心水论坛为行业基本小鱼儿心水论坛(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商; 4、以上表单中的数据来源皆被小鱼儿主页网认为可靠,但小鱼儿主页网不对其完整性或准确性作任何保证;小鱼儿主页网对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。 资讯采集:曹志华:021-26093977 资讯监督:宋丹丹:021-26093901

    资讯采集:杨胡顺 021-26094508
    资讯监督:宋丹丹 021-26093901

    2b7d 1f 2a5 1f a1 fe 16b 14
    0